Dr. Seereiner Tamás

Dr. Seereiner Tamás 1984-ben született Budapesten. Szüleihez hasonlóan mindig is fogorvosnak készült, így jött létre a családi vállalkozás.Tanulmányait a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán végezte, ahol azóta is dolgozik. Az Egyetem utolsó éveiben heti rendszerességgel szakorvosi felügyelet mellett részt vett az ambuláns és éjszakai sürgősségi betegellátásban, ahol főként a fogeltávolításban és a gyökérkezelésben szerzett jelentős gyakorlatot.Első szakvizsgáját „Konzerváló fogászat- és Fogpótlástan”-ból szerezte kiválóan megfelelt eredménnyel, mely magában foglalja a fix- és kivehető fogpótlások, valamint az implantácós fogpótlások készítésében való nagy jártasságot. Gyökérkezelésből és esztétikus tömés -készítésből össz- esetszáma több mint 5000-re tehető.Később „Dentoalveoláris sebészet”-ből (Szájsebészet) is sikeres szakvizsgát tett. Ennek lényege a fogak, foggyökerek, bölcsességfogak sebészi eltávolítása, a fogászati implantáció (műgyökér beültetés), valamint az arcüreg-emelés (vagy sinus lifting) csontkínálat-bővítés céljából. Jelenleg az Egyetemi Klinika Szájsebészeti Osztályán dolgozik. Részt vesz a Fogorvostudományi Kar Tehetséggondozó Programjában magyar, angol, és német nyelven, ahol a fogorvostanhallgatók szakmai gyakorlatát felügyeli.Az Egyetem elvégzése óta édesapjával együtt szakmai továbbképzések, gyakorlati (hands-on) kurzusok és kongresszusok rendszeres látogatója főként szájsebészeti és implantológiai témákban.Tagja a Magyar Fogorvosok Egyesületének, a Magyar Fogorvosok Implantológiai Társaságának, és a Magyar Endodontus Társaságnak.Beszélt nyelvek: angol, német